Zásady používání zahraničního práva

predmet-thumbnial

Zásady používání zahraničního práva – používání a výklad cizího právního řádu, smlouvy v mezinárodním právu soukromém (kupní, o půjče, nájemní, o úschově, převodu práva, licenční smlouvy, spotřebitelské smlouvy, aj.)

Vyučováno v programech