Systém a prameny práva

predmet-thumbnial

Pojem systém práva, význam systematiky práva, klasifikace systému práva, klasifikace systému práva v ČR

Vyučováno v programech