Smlouvy z pohledu nového občanského zákoníku

predmet-thumbnial

Smlouvy z pohledu nového občanského zákoníku – tvorba smluv, aplikace poznatků z praxe při tvorbě smluv, práce s judikaturou

Vyučováno v programech