Právní vztahy

predmet-thumbnial

Právní skutečnosti, právní jednání, protiprávní jednání, právní událost, protiprávní stav, subjekty právního vztahu, právní subjektivita, zjištění skutkového stavu

Vyučováno v programech