Právní normy

predmet-thumbnial

Pojem a znaky právní normy, struktura právní normy, druhy právních norem, působnost právních norem, realizace právních norem, aplikace právních norem

Vyučováno v programech