Postavení podnikatelských subjektů

predmet-thumbnial

Postavení podnikatelských subjektů dle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, úprava závazků mezi podnikatelskými subjekty (závazky s účastí podnikatele), odpovědnost za porušení závazku.

Vyučováno v programech