Orgány obchodních korporací

predmet-thumbnial

Cílem je seznámit studenty se statutárními orgány obchodních korporací, jejich povinnostmi a právy, v souladu s platnou právní úpravou.

Vyučováno v programech