Obchodní smlouvy

predmet-thumbnial

Obchodní smlouvy – pojem a předmět obchodních závazkových vztahů, předsmluvní vztahy, zvláštnosti obchodních kontraktů, zadávání veřejných zakázek, obchodní rizika a smluvní řešení, následky porušení, změny, zániku závazků, následky porušení obchodní smlouvy, jednotlivé obchodní smlouvy (koupě závodu, pacht závodu, podnikatelský nájem, zasílatelství, převody, licence, aj.)

Vyučováno v programech