Obchodní právo

predmet-thumbnial

Obchodní právo – pojem, předmět, systém a prameny obchodního práva, výklad základních institutů obchodního práva, současná úprava vztahů v oblasti podnikání – vymezení pojmu podnikatel, podnikání, podnikatelské oprávnění, obchodní firma, insolvence a podnikání, nekalá soutěž.

Vyučováno v programech