Obchodní korporace

predmet-thumbnial

Obchodní korporace – pojem obchodní společnosti, založení a vznik obchodní korporace, financování obchodní korporace, rozbor jednotlivých typů obchodních korporací, právní postavení společníků, vnitřní organizace obchodních korporací, přeměny obchodních korporací

Vyučováno v programech