Občanskoprávní povinnost a občanskoprávní odpovědnost

predmet-thumbnial

Občanskoprávní povinnost a občanskoprávní odpovědnost (občanskoprávní vztahy)

Vyučováno v programech