Občanské právo (hmotné) jako obecné soukromé právo

predmet-thumbnial

Občanské právo (hmotné) jako obecné soukromé právo – pojem, systém, prameny občanského práva, normy občanského práva, subjekty občanského práva, zastoupení, předmět v občanském právu, promlčení, prekluze, vydržení

Vyučováno v programech