Mezinárodní soukromé právo

predmet-thumbnial

Mezinárodní soukromé právo – pojem, předmět a prameny mezinárodního soukromého práva, kolizní a přímé normy, kvalifikační problém a způsob jeho řešení, výhrada veřejného pořádku

Vyučováno v programech