Marketing a management

predmet-thumbnial

Cílem tematického celku je poskytnout studentům znalosti z oblasti moderních forem marketingu a seznámit studenty se způsoby využití současných marketingových principů při řízení odborných činností/ útvarů ve firmě.

Z oblasti managementu si tematický celek klade za cíl prohloubit získané znalosti a dovednosti studentů, vedoucí k úspěšnému řízení podniku a pochopení managementu jako dynamického procesu plánování, organizování a kontroly činností, vedoucích k dosažení stanovených cílů.

Vyučováno v programech