MSc. - Master of Science

predmet-thumbnial

Zaměření studijního oboru

  • Studijní obor MSc. (Master of Science) je zaměřený na získání teoretických a praktických znalostí z oblasti managementu a komunikace. Student získá nejen praktické základy nutné k výkonu manažerské pozice, ale i možné širší uplatnění v moderních atraktivních oborech.
  • Studium tohoto oboru prohlubuje vědomosti z oblasti ekonomie, managementu, psychologie a práva. Na základě reálných příkladů jsou studenti schopni získané poznatky prakticky aplikovat a využívat v moderním byznysu.
  • Studium je realizováno prostřednictvím tematických setkání, individuálních konzultací s lektory a moderním e-learningem.

Studijní programy oboru