MPA - Master of Public Administration

predmet-thumbnial

Zaměření studijního oboru

  • Studijní obor MPA (Master of Public Administration) je zaměřen na problematiku státní správy a samosprávy v souvislosti s aktuální právní úpravou.
  • Připravuje studenty na výkon řídících funkcí, prohlubuje jejich znalosti v souvislosti s výkonem veřejné správy, právním a politickým systémem ČR a připravuje odborníky působící ve veřejném a soukromém sektoru.
  • Studium je realizováno prostřednictvím tematických setkání, individuálních konzultací s lektory a moderním e-learningem.

Studijní programy oboru