EdD - Doctor of Education

predmet-thumbnial

Zaměření studijního oboru

  • Studijní obor EdD – Doctor of Education je zaměřen na prohlubování znalostí vzdělávacího procesu a vzdělávacího mangementu, řešení naléhavých otázek v oblasti vzdělávání, související s výzkumnou činností doktoranda. Studijní obor vede doktorandy k pochopení vzdělávací teorie, využití poznatků v praxi a vědecko-výzkumné činnosti.
  • Doctor of Education je prestižním profesním titulem, udělovaným po úspěšné obhajobě disertační práce, která obsahuje významné a originální příspěvky k rozvoji vědy nebo studia pedagogických disciplín, managementu ve školství a odráží vědecko-výzkumné poznatky doktoranda.
  • Součástí studia je publikační činnost doktoranda, kterou prokazuje odbornost formulace problému a navrhuje jeho možné řešení na nejvyšší úrovni. Intenzivní studium je koncipováno do 14 měsíců, přičemž lze na základě žádosti studenta studium prodloužit. Studium je určeno pro absolventy vysokých škol nebo pro absolventy MBA, MSc., MPA, DBA, LL.M. studia. Realizováno je prostřednictvím tematických setkání, individuálních konzultací s lektory a moderním e-learningem.

Studijní programy oboru