DBA - Doctor of Business Administration

predmet-thumbnial

Zaměření studijního oboru

  • Studijní obor DBA (Doctor of Business Administration) je zaměřený na výzkum a rozvoj obchodních dovedností a schopností v oblasti managementu, správy a řízení společností. Pro studijní obor jsou nutným předpokladem pokročilé manažerské dovednosti. Studijní obor DBA (Doctor of Business Administration) je nejvyšším stupněm manažerského vzdělání.
  • Studium je podmíněno absolvováním studijního oboru MBA, MSc., MPA, LL.M. nebo požadavkem úplného vysokoškolského vzdělání (zakončené titulem Mgr. nebo Ing. či vyšším) a doloženou odbornou praxí na vedoucích pozicích.
  • Studium je realizováno prostřednictvím tematických setkání, individuálních konzultací s lektory a moderním e-learningem.

Studijní programy oboru