BBA - Bachelor of Business Administration

predmet-thumbnial

Zaměření studijního oboru

  • Studijní obor BBA (Bachelor of Business Administration) je určený pro zájemce, kteří chtějí získat vědomosti a dovednosti nutné nejen pro řídící pozice a mají minimální zkušenosti z praxe. Studenti nemusí v tomto studijním oboru splňovat podmínku vysokoškolského vzdělání nebo prokazovat dostatečnou praxi v řídící pozici. Studium BBA lze charakterizovat jako nižší stupeň profesního vzdělání.
  • Studijní obor BBA je zaměřen na získání znalostí oblasti právních disciplín, na které mohou studenti poté navázat studiem MBA v dalších studijních programech.
  • Studium je realizováno prostřednictvím tematických setkání, individuálních konzultací s lektory a moderním e-learningem.

Studijní programy oboru