Vědecká propedeutika

predmet-thumbnial

Vědecká propedeutika – prohloubení, rozšíření znalostí a vědomostí studentů v oblasti metod vědeckého výzkumu, formální stránky vědeckých výstupů. Příprava podpůrné prezentace v Power Pointu pro obhajobu disertační práce. Souhrn zjištěných závěrů z disertační práce studenta.