Rozhodčí řízení v mezinárodním obchodním styku

predmet-thumbnial

Rozhodčí řízení v mezinárodním obchodním styku – přípustnost rozhodčí smlouvy, forma rozhodčí smlouvy, účinky rozhodčí smlouvy, místo konání rozhodčího řízení, rozhodčí nález, náležitosti rozhodčího nálezu, uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů, způsobilost k výkonu funkce rozhodce.