Právo obchodních společností

predmet-thumbnial

Studenti získají znalosti a přehled o právních normách upravující oblast obchodních korporací v návaznosti na daně, účetnictví a controlling.

Vyučováno v programech