Právo mezinárodního obchodu

predmet-thumbnial

Právo mezinárodního obchodu – pojem, předmět, systém a prameny práva mezinárodního obchodu, subjekty právních vztahů, organizace a řízení mezinárodních obchodních styků, zajištění závazků v mezinárodním obchodním styku, procesní úprava v mezináodním obchodním styku.