Pracovní právo – vybrané okruhy

predmet-thumbnial

Tematický celek seznámí studenty se zásadními změnami, které souvisejí s novelou zákoníku práce. Student se seznámí s problematikou zavedení institutu vrcholných řídících zaměstnanců, sjednáním místa pravidelného pracoviště, stanovením povinnosti rozvržení týdenní pracovní doby, seznámí se s podmínkami pro dohody konané mimo pracovní poměr a s dalšími změnami, které jsou pro zaměstnavatele zásadní.