Ochrana spotřebitele

predmet-thumbnial

Ochrana spotřebitele – evropská východiska ochrany spotřebitele, europeizované občanské právo (evropské spotřebitelské právo, ochrana osobních údajů, aj.), nepřípustná ujednání spotřebitelských smluv, spotřebitelské smlouvy uzavřené na dálku, smlouvy o finančních službách uzavřených na dálku, právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy, Timesharové smlouvy, odpovědnost výrobce za škodu z vady výrobku, spotřebitel v nekalé soutěži, analýza právní ochrany spotřebitele.