Mezinárodní úprava ochrany průmyslových a autorských práv

predmet-thumbnial

Mezinárodní úprava ochrany průmyslových a autorských práv – mezinárodní úprava ochrany práv k nehmotným statkům, Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví, zvláštní dohody.