Evropské procesní právo v soukromoprávních věcech

predmet-thumbnial

Evropské procesní právo v soukromoprávních věcech – pojem, předmět, prameny, vztah mezi mezinárodním právem veřejným a soukromým, uznávání a výkon rozhodnutí v civilních věcech s mezinárodním prvkem, mezinárodní spolupráce