REKVALIFIKAČNÍ KURZ – Účetnictví a daňová evidence

Akreditovaný kurz MŠMT ČR

Obsah kurzu:

  • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  • Úvod do účetnictví, účetní dokumentace
  • Účtové třídy. Bankovní a jiné finanční transakce.
  • Daňová soustava ČR, daňové předpisy
  • Daňová evidence
  • Daňové a účetní aspekty kryptoměn
  • Audit a vnitřní kontrola
  • Konzultace, řešení příkladů z praxe

Cena: 25.000,-Kč

Kurz je realizován dvakrát ročně: 1.3. a 1.10. příslušného roku

Profil absolventa:

Absolvent po absolvování rekvalifikačního kurzu získá nezbytné znalosti a schopnosti nutné pro výkon profese účetní či profese v dalších ekonomických oborech. Naučí se samostatně účtovat od účetní jednotky až po účetní závěrku, osvojí si daňovou evidenci, základy daňového systému v praktických situacích.