Podmínky stipendia

MOŽNOST ZÍSKÁNÍ STIPENDIA PŘI STUDIU DRUHÉHO OBORU MBA, LL.M., MPA, MSc.

ZA STUDIUM DRUHÉHO OBORU UHRADÍTE POUZE POLOVINU CENY.

 

PODMÍNKY STIPENDIA:

 

 • Vyplnění přihlášky ke studiu prvního studijního oboru nejpozději do 15. 6. 2020.
 • Uzavření smlouvy ke studiu prvního studijního oboru nejpozději do 30. 6. 2020.
 • Úspěšné absolvování prvního studijního oboru do dvanácti měsíců od zahájení studia. V odůvodněných případech může učinit Instituce práva, právní vědy, teorie státu a ekonomie, a.s. na základě písemné žádosti výjimku.
 • Absolvování druhého studijního oboru bude možné nejdříve po třinácti měsících od zahájení studia prvního studijního oboru.
 • Student je povinen první studijní obor úspěšně absolvovat do dvanácti měsíců od jeho zahájení, v opačném případě zaniká nárok na stipendium druhého studijního oboru. V odůvodněných případech může učinit Instituce práva, právní vědy, teorie státu a ekonomie, a.s. na základě písemné žádosti výjimku.
 • Úhrada ceny za studium prvního studijního oboru bude uhrazena v řádném termínu dle Smlouvy o studiu.
 • Úhrada ceny za studium druhého studijního oboru dle Smlouvy o studiu bude uhrazena po odpočtu stipendia ve výši 50% v řádném termínu.
 • Stipendium se vztahuje na všechny studijní obory, mimo studijní obor BBA a doktorandské studijní obory (DBA, LL.D., EdD, PhD).

 

Poskytnutím stipendia motivujeme naše studenty k jejich dalšímu osobnímu rozvoji a sebevzdělávání.

Příklad studia studijního oboru MBA + získání stipendia studijního oboru MSc.:

 

 • Zahájíte studium prvního studijního oboru 15.10.2018.
 • Dokončíte studium prvního studijního oboru 15.9.2019.
 • Zahájíte studium druhého studijního oboru 15.10.2018.
 • Dokončíte studium druhého studijního oboru 15.10.2019.
 • Celková úhrada za studium MBA a MSc. 115 000,-Kč + DPH.