Katastr nemovitostí - novelizace katastrální vyhlášky a novela stavebního zákona

Akreditovaný kurz MV ČR

Obsah kurzu:

  • Vymezení základních pojmů z úseku katastru nemovitostí, struktura zeměměřičských a katastrálních orgánů a jejich forma dvoustupňového řízení
  • Katastr nemovitostí
  • Katastrální zákon, novelizace katastrální vyhlášky
  • Novela stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
  • Aktuální problematika na úseku katastru nemovitostí – z praxe katastru nemovitostí, další otázky, odpovědi, diskuze

 

Cena kurzu: 11.200,-Kč

Kurz je realizován dvakrát ročně: 1.3. a 1.10. příslušného roku

Cíl vzdělávacího programu:

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout frekventantovi ucelený přehled o posledních změnách v právních předpisech na úseku katastru nemovitostí – zejména novelizace katastrální vyhlášky, katastrální zákon, občanský zákoník, novela stavebního zákona a další související předpisy.